اولین پایگاه خبری اختصاصی  سینمای ایران

عنوان تاریخ
«لباس شخصی» به قزل الحضار رسيد 23-6-1398 20:11:57
«انفرادی»فراخوان بازیگر داد 13-6-1398 21:07:45
آغاز پیش تولید «روزی دو میلیون» 13-6-1398 17:56:38
نقش‌آفرینی جواد عزتی با مجید مجیدی 7-6-1398 03:35:12
فراخوان عضویت رسانه‌های دیداری آیفیک 7-6-1398 03:06:12
عملکرد مالی هنر و تجربه در چهار ماهه اول سال 7-6-1398 02:47:11
گزارش پنج ماهه اول عملکرد مالی خانه سینما 7-6-1398 02:24:31
انتشار مشروح هزینه‌های fiff37 7-6-1398 02:06:59
داریوش اسدزاده درگذشت 3-6-1398 15:55:37
توسط سازمان اوج «کارو» توليد مي شود 3-6-1398 02:06:14