اولین پایگاه خبری اختصاصی  سینمای ایران

عنوان تاریخ
پروانه ساخت ۳ فیلمنامه صادر شد 29-2-1398 02:59:15
معتمدآریا رئیس انجمن صنفی بازیگران سینما شد 29-2-1398 02:49:27
فیلمنامه "آینه شیطان"2 در حال نگارش است 22-2-1398 03:04:37
برای ۳ فیلم مجوز نمایش صادر شد. 20-2-1398 18:11:44
سه فيلمنامه پروانه ساخت گرفت 17-2-1398 17:24:14
دوفیلم سینمایی پروانه نمایش گرفتند 13-2-1398 00:43:57
1پروانه ساخت مشروط فیلم و 4 فیلمنامه ردى 11-2-1398 13:29:11
ماندگاری «گذر سینما» 8-2-1398 02:44:41
نمایش برترین‌هایfiff37در آخرین روز جشنواره 6-2-1398 04:44:14
معرفی برگزیدگان fiff37درتالار وحدت 6-2-1398 04:05:40